באיזה שלב פונים לעורך הדין ? 
הכלל פשוט "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח..." לגירושין או לסכסוך ירושה צריך להתארגן מראש ובזמן, איסוף מסמכים, השלמת רישומים, הפעלת חוקרים, מי שנזכר רק בדקה ה 101 לאחר שבן זוגו הקדים אותו עלול לשלם על כך מחיר יקר מאד בהמשך ההליך.
הפניה לעורך הדין לא מחייבת פתיחה מיידית בהליכי הגירושין אלא מאפשרת להיות מוכנים ליום פקודה ולא להמצא חלילה במתקפת פתע.


בנוסף מתמחה המשרד בעריכת חוזים משפטיים התקפים על פי הדין האזרחי ודין תורה גם יחד. תוך הקפדה על הימנעות מאיסורי ריבית, היתר עסקה, גדרי קניינים, תנאים, ערכאות ועוד.
למותר לציין כי חוזים והסכמים הנערכים במשרד תקפים בהתאם לכל הוראות החוק והפסיקה ודין תורה אינו בא לגרוע אלא להוסיף.